De arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige analyseert zorgvuldig de balans tussen de belasting en belastbaarheid in situaties waar sprake is van beperkingen door ziekte of gebrek. Onze deskundige adviseurs verstrekken passende aanbevelingen met betrekking tot werk-aanpassingen en het gebruik van ondersteunende hulpmiddelen om een gezonde werkomgeving te waarborgen.

Arbeidsdeskundige en arbeidsdeskundigonderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is cruciaal om helderheid te verkrijgen over het re-integratietraject. Dit onderzoek beantwoordt belangrijke vragen zoals de geschiktheid van het huidige werk, de noodzaak van aanpassingen, de mogelijkheid van andere passende functies binnen de huidige werkgever, of zelfs de raadzaamheid van een traject naar werk bij een andere werkgever. Onze ervaren arbeidsdeskundigen analyseren zorgvuldig de mogelijkheden en verschaffen duidelijkheid over de optimale weg voor de re-integratie van uw werknemer.

Ter voorbereiding op het arbeidsdeskundig onderzoek ontvangt onze arbeidsdeskundige uitgebreide informatie van de begeleidende bedrijfsarts van uw werknemer. De bedrijfsarts legt de vastgestelde beperkingen en mogelijkheden vast in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Op basis van deze lijst beoordeelt de arbeidsdeskundige welke taken een individuele medewerker nog kan uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek worden gedetailleerd vastgelegd in een arbeidsdeskundige rapportage. Deze rapportage omvat onder andere een conclusie en een concreet advies over de te nemen vervolgstappen.

Het is van essentieel belang om tijdig een arbeidsdeskundig onderzoek in te plannen tijdens het re-integratieproces van uw werknemer. Het UWV hanteert strikte eisen met betrekking tot re-integratie, en het niet tijdig inzetten van dit onderzoek kan tot sancties leiden. Neem contact op met ons service team voor uitgebreide informatie over re-integratie als u vragen heeft over hoe, wat, en wanneer dit onderzoek het beste kan worden ingezet. Wij staan klaar om u te ondersteunen in dit proces.

 

 
 
 
 

Arbeidsdeskundig consult

Onze arbeidsdeskundigen, als specialisten op het gebied van werk, mens en inkomen, staan klaar om hun uitgebreide expertise in te zetten voor uw specifieke situatie. U kunt altijd rekenen op advies en ondersteuning van onze arbeidsdeskundigen, die in staat zijn om complexe vraagstukken op het gebied van arbeid en re-integratie aan te pakken.

Bij Direct ARBO bieden wij de flexibiliteit om de diensten van onze arbeidsdeskundigen als losse verrichtingen aan te vragen. Dit betekent dat er geen langlopend contract nodig is om gebruik te maken van hun waardevolle inzichten en advies. Of het nu gaat om het beoordelen van arbeidsmogelijkheden, het adviseren over aanpassingen op de werkplek, of het ondersteunen bij het re-integratieproces, onze arbeidsdeskundigen staan voor u klaar.

Met landelijke dekking hebben wij arbeidsdeskundigen beschikbaar in heel Nederland, inclusief uw regio. Dit zorgt voor snelle toegang tot professioneel advies en begeleiding waar u het nodig heeft. Aarzel niet om contact op te nemen voor het aanvragen van de diensten van onze arbeidsdeskundigen, of als u meer informatie wilt over hoe zij u kunnen bijstaan bij specifieke vraagstukken. Wij streven ernaar om uw partner te zijn in het bevorderen van een gezonde en productieve werkomgeving.