De arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige weegt belasting en belastbaarheid af bij beperkingen door ziekte of gebrek. Hij / zij adviseert over aanpassingen van het werk of over het gebruik van hulpmiddelen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over het re-integratietraject. Is het eigen werk nog passend of moet het worden aangepast, zijn er andere passende functies bij de werkgever of is een traject naar werk bij een andere werkgever raadzaam. Door middel van het arbeidsdeskundig onderzoek onderzoekt de arbeidsdeskundige de mogelijkheden en beantwoordt voor u de vraag of de juiste weg m.b.t. de re-integratie van uw werknemer wordt bewandeld.

Als voorbereiding op een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de arbeidsdeskundige uitgebreid door de begeleidende bedrijfsarts van uw werknemer geïnformeerd over de wijze waarop vastgestelde beperkingen geïnterpreteerd moeten worden. De bedrijfsarts legt deze beperkingen en mogelijkheden vast in een functionele mogelijkheden lijst oftewel FML. De arbeidsdeskundige kan aan de hand van deze lijst beoordelen welke werkzaamheden een individuele medewerker nog kan doen. De uiteindelijke bevindingen  worden vastgelegd in een zogeheten arbeidsdeskundige rapportage, waarin onder andere de conclusie en een concreet advies over de vervolgstappen is opgenomen.

Let op dat u tijdig een arbeidsdeskundig onderzoek laat uitvoeren tijdens de re-integratie van uw werknemer. Het UWV heeft strikte eisen m.b.t. de re-integratie van uw werknemer en schroomt niet om sancties achterwege te laten. Beoordeel daarom goed uw dossiers en zet tijdig dit onderzoek in. Weet u niet precies hoe, wat en wanneer? Neem dan contact op met ons service team voor uitgebreide informatie over re-integratie.

Arbeidsdeskundige en arbeidsdeskundigonderzoek

Arbeidsdeskundig consult

Aangezien de arbeidsdeskundige de specialist is op het gebied van werk, mens en inkomen, kunt u ook altijd voor advies gebruik maken van zijn / haar uitgebreide expertise. De inzet van de arbeidsdeskundige kan via Direct ARBO als losse verrichting worden aangevraagd. Hier is geen contract voor nodig. Naast bedrijfsartsen hebben wij in heel Nederland arbeidsdeskundigen beschikbaar, dus ook bij u in de regio.