​​Basiscontract Arbodienst

Direct ARBO regelt direct een basiscontract voor u. Klik op de button hiernaast en vul uw gegevens in. Wij stellen het contract voor u op, zodat u aan de wettelijk eisen voldoet. Weet u nog niet hoe u de dienstverlening wenst in te richten? Lees dan hier meer…

Wetswijziging Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 zijn er vanuit de overheid diverse wetswijzigingen doorgevoerd die voor iedere werkgever in Nederland consequenties heeft. De nieuwe wetswijzigingen eisen dat de afspraken m.b.t. de inrichting van de arbodienstverlening door werkgevers goed moet worden vastgelegd. Eén hiervan is het basiscontract.

Nieuw document: het basiscontract

Eigenlijk is het heel simpel. Alle afspraken voor de arbodienstverlening moeten vastgelegd worden in een zogeheten “basiscontract”. Hierin wordt vastgelegd op welke wijze de diensten door de arbodienst / arbodienstverlener ten uitvoer worden gebracht. U heeft met het dit contract aantoonbaar toegang tot diensten en gecertificeerde deskundigen, die de wetgeving van u verlangd.​

Eisen basiscontract

Er worden m.b.t. het basiscontract 6 eisen genoemd, die bijdragen aan een goede beroepsuitoefening van de bedrijfsarts:

  1. Mogelijkheden tot een bezoek aan de werkplekken door de bedrijfsarts
  2. Second opinion: de werknemer heeft het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts
  3. Open spreekuur: Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen raadplegen. Gezondheidsvragen naast de al bestaande spreekuurcontacten bij verzuimbegeleiding kunnen dan gesteld worden.
  4. Overleg bedrijfsarts met medezeggenschapsorgaan, OR, personeelsvertegenwoordiging of vertegenwoordiger.
  5. Beroepsziekten: de overeenkomst moet duidelijk zijn over het opsporen, onderkennen en melden van beroepsziekten
  6. Aanwezigheid van een duidelijke klachtenprocedure

Wat betekent dit voor u?

Basiscontract arbodienst en bedrijfsarts

Bedrijven moeten het bestaande contract met de bedrijfsarts / arbodienst aanpassen en vastleggen. Naast het  vastleggen van deze eisen uit de Arbowet, is het een goed moment om belangrijke zaken nog eens op de agenda te zetten (veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid etc.).

Wij helpen u hier natuurlijk graag bij.