Bedrijfsarts als Adviseur

Binnen een arbodienst speelt de bedrijfsarts (BIG-geregistreerd) een essentiële rol als adviseur voor zowel werknemers als werkgevers op het gebied van werk en gezondheid. Vaak heerst het misverstand dat de bedrijfsarts alleen aanwezig is om een werknemer weer aan het werk te krijgen, maar zijn rol is veel breder, met de nadruk op preventie, vooral door recente veranderingen in de “arbowetgeving”.

Toegang tot de Bedrijfsarts

De nieuwe wetgeving vergemakkelijkt de toegang tot de bedrijfsarts voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers hebben het recht om de bedrijfsarts te raadplegen, zelfs zonder medeweten van de werkgever. Dit verlaagt de drempel om werkgerelateerde kwesties met de bedrijfsarts te bespreken, waardoor snellere en passende oplossingen binnen handbereik liggen.

Onafhankelijkheid van de Bedrijfsarts

Het is cruciaal dat de bedrijfsarts zijn of haar beroep onafhankelijk uitoefent. De objectiviteit van de adviezen staat altijd in het belang van de gezondheid en re-integratie van de werknemer. Dit betekent niet dat de werkgever geen rol speelt; input van de werkgever kan een waardevolle aanvulling zijn bij het vormen van een compleet beeld in bepaalde situaties. Samenwerking tussen alle partijen is noodzakelijk voor een succesvolle re-integratie.

Medisch Geheim

De privacy van de werknemer wordt strikt gewaarborgd door zowel de arbodienst als de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet voldoen aan privacyregels en mag geen medische informatie delen met de werkgever. Hij kan echter wel adviseren over mogelijke aanpassingen op de werkplek en informatie verstrekken over verwachte verzuimduur en mate van arbeidsongeschiktheid, altijd met respect voor de privacy van de werknemer. De werknemer heeft te allen tijde recht op inzage in zijn medisch dossier, en de bedrijfsarts kan alleen informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met schriftelijke toestemming van de werknemer.

Wat doet een bedrijfsarts of arbodienst eigenlijk?

Een bedrijfsarts of arbodienst heeft diverse taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

 • Begeleiding van Ziekteverzuim en Re-integratie:

  • Beoordelen en begeleiden van zieke werknemers.
  • Adviseren over re-integratietrajecten.
 • Aanstellingskeuringen:

  • Uitvoeren van medische keuringen bij aanstelling.
 • PAGO / PMO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek / Preventief Medisch Onderzoek):

  • Uitvoeren van periodieke gezondheidsonderzoeken voor werknemers.
 • Advisering van Werknemer en Werkgever:

  • Geven van advies aan zowel werknemers als werkgevers over werkgerelateerde gezondheidsvraagstukken.
 • Ondersteuning van Preventie- en Arbobeleid:

  • Bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van preventie- en arbobeleid binnen de organisatie.
 • Preventieve Ondersteuning bij Advies over Werk en Gezondheid:

  • Voorlichting en advies geven over gezondheid en veiligheid op de werkplek.
 • Overleg met de Ondernemingsraad (OR) en Personeelsvertegenwoordiging (PVT):

  • Samenwerken en overleggen met de medezeggenschapsorganen in de organisatie.
 • Signalering Beroepsziekten en Melden bij het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten):

  • Herkennen en melden van beroepsziekten.
 • Beschikbaarheid Klachtenprocedure:

  • Bieden van een klachtenprocedure voor werknemers.
 • De Mogelijkheid van een Second Opinion:

  • Aanbieden van de mogelijkheid voor werknemers om een second opinion aan te vragen.
 • Inzicht in het Bedrijf / Werkplek van Werknemers:

  • Verkrijgen van inzicht in de werkomgeving en -omstandigheden van werknemers.
 • Overige Medische Keuringen:

  • Uitvoeren van andere medische keuringen, afhankelijk van de behoeften van de organisatie.

Deze taken dragen bij aan het bevorderen van een gezonde werkomgeving, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het ondersteunen van een effectief gezondheids- en veiligheidsbeleid binnen de organisatie.