Bedrijfsarts als adviseur

De bedrijfsarts (BIG-geregistreerd) is binnen een arbodienst de aangewezen persoon om zowel werknemer als werkgever te adviseren op het gebied van werk en gezondheid. Vaak is er een vooroordeel dat hij er alleen is om een werknemer weer aan “het werk te krijgen”. Dit is echter niet het geval. Het pakket van de bedrijfsarts is meer dan alleen maar een oordeel geven over de geschiktheid van haar / zijn arbeidsmogelijkheden. Door de invoering van nieuwe “arbowetgeving” heeft de bedrijfsarts een grotere rol en is deze meer betrokken in het kader van preventie.

Toegang tot de bedrijfsarts

Met de invoering van de nieuwe wetgeving is de bedrijfsarts nog beter te raadplegen voor werknemer en werkgever. Alle werknemers dienen toegang te krijgen hem / haar en in sommige gevallen zelfs zonder dat een werkgever hier vanaf hoeft te weten. Hierdoor is de drempel om werkgerelateerde klachten open met de bedrijfsarts te bespreken een stuk lager en is een passende oplossing sneller voor handen.

Onafhankelijkheid bedrijfsarts

Het is van menselijk belang dat de bedrijfsarts zijn beroep onafhankelijk uitvoert. Zijn / haar objectiviteit in de adviezen zijn altijd in het belang van de gezondheid en re-integratie van de werknemer. Dat wil uiteraard niet zeggen dat een werkgever langs de zijlijn staat. Mede door input van een werkgever kan een beter beeld worden gevormd in bepaalde situaties. Alle partijen zijn nodig om een re-integratie goed te begeleiden.

Medisch geheim

De privacy van de werknemer wordt door een arbodienst, maar sowieso ook door de bedrijfsarts gewaarborgd.Hij moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de werknemer aan de werkgever geven. Hij mag de werkgever wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Een werknemer heeft altijd recht op inzage in zijn medisch dossier. Daarnaast mag hij alleen informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming (schriftelijke machtiging) van de werknemer.

Aanvullende informatie leest u hier.

Wat doet een bedrijfsarts of arbodienst?

Hij / zij draagt o.a. zorg voor :

– Begeleiding van ziekteverzuim en re-integratie
– Aanstellingskeuringen
– PAGO / PMO 
– Advisering van werknemer en werkgever
– Ondersteuning van preventie- en arbobeleid
– Preventieve ondersteuning bij advies over werk en gezondheid
– Overleg met de ondernemingsraad (OR),
– Overleg met personeelsvertegenwoordiging (PVT) 
– Signalering beroepsziekten en melden maken bij het NCvB
– Beschikbaarheid klachtenprocedure
– De mogelijkheid van een second opinion
– Inzicht in het bedrijf / werkplek van werknemers
– Overige medische keuringen