Wet Poortwachter als rode draad

One stop arbo-shop

U hoeft niet verder te zoeken. Direct ARBO biedt een allesomvattend pakket aan diensten voor de uitvoering van uw verzuimbeleid en alle bijbehorende aspecten. De Wet Poortwachter geeft aan welke re-integratie-inspanningen u en uw werknemer moeten leveren om te voldoen aan de wetgeving, met als uiteindelijk doel een succesvolle re-integratie. Hieronder vindt u een overzicht waarmee wij u helpen een start te maken met de re-integratie van uw werknemer. We staan voor u klaar om u te ondersteunen op dit belangrijke traject.

Diensten en producten

Wet verbetering poortwachter in het kort

Direct ARBO voorziet u van tijdig advies over de acties die u dient te ondernemen. Het is van essentieel belang om de re-integratie periodiek te evalueren en, indien nodig, aan te passen. Wij documenteren alle relevante informatie en documenten zorgvuldig in ons verzuimsysteem. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om het dossier zelf aan te vullen indien dat nodig is. Op deze manier streven wij naar een transparant en goed gedocumenteerd proces, waarbij u altijd over de benodigde informatie beschikt voor een effectieve en succesvolle re-integratie van uw werknemer.

Terugkeer in eigen werk (Spoor 2) ?

Gedurende het re-integratietraject zullen de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts van Direct ARBO beoordelen of uw werknemer kan re-integreren in de eigen functie, of dat het noodzakelijk is om in te zetten op een tweede spoor re-integratie. In beide gevallen staat Direct ARBO klaar om u te ondersteunen en te begeleiden.

Of het nu gaat om het faciliteren van de terugkeer naar de eigen functie of het initiëren van een traject voor tweede spoor re-integratie, wij bieden de benodigde expertise en begeleiding om een succesvolle re-integratie te bevorderen. Onze professionals zullen nauw met u samenwerken om de juiste stappen te bepalen en ervoor te zorgen dat het re-integratietraject aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van uw werknemer.