Wet Poortwachter als rode draad

One stop arbo-shop

U hoeft niet meer verder te zoeken. Direct ARBO heeft alle diensten in huis voor het uitvoeren van uw verzuimbeleid en alles wat daarbij hoort. Wet Poortwachter geeft aan welke re-integratie-inspanningen u en uw werknemer moeten doen om te voldoen aan de wetgeving, maar vooral voor een succesvolle re-integratie. Met onderstaand overzicht helpen wij u een start te maken met de re-integratie van uw werknemer.

Diensten en producten

Wet verbetering poortwachter in het kort

Direct ARBO geeft u tijdig advies over welke acties u dient uit te voeren. Belangrijk is dat u periodiek de re-integratie evalueert en bijstelt waar nodig. Wij leggen alle informatie en documenten vast in ons verzuimsysteem, waar u zelf ook het dossier kan aanvullen waar nodig.

Terugkeer in eigen werk (Spoor 2) ?

Tijdens de re-integratie zal de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts aangeven of uw werknemer in eigen functie kan re-integreren of dat er ingezet moet worden op een 2e spoor re-integratie. Ook hier helpt Direct ARBO u natuurlijk bij