Driegesprek: einde aan conflict

Soms ontstaan er situaties waarin de communicatie tussen werkgever en werknemer niet vlekkeloos verloopt. Verschillende persoonlijkheden of incidenten kunnen leiden tot spanningen. Het is echter van cruciaal belang om open communicatie te behouden. In dergelijke gevallen kan het betrekken van een neutrale derde partij de oplossing bieden. Direct ARBO biedt ervaren gespreksleiders voor het begeleiden van driegesprekken en conflictbemiddeling.

Mediation en driegesprek

Driegesprek

Het inschakelen van een gespreksleider voorkomt escalatie en brengt structuur in de communicatie. Direct ARBO biedt gespreksleiders die uitblinken in driegesprekken en conflictbemiddeling.

Praktijk van een Driegesprek

Een gespreksleider wordt ingezet op een locatie waar alle partijen zich op hun gemak voelen, meestal een neutrale plek zoals het kantoor van Direct ARBO. Voorafgaand aan het gesprek krijgt de gespreksleider contact met beide partijen om hun kant van het verhaal te horen. Zo krijgt de gespreksleider een duidelijk beeld van de problematiek en identificeert mogelijke valkuilen.

Het driegesprek begint met duidelijke regels, zodat iedereen begrijpt wat ze kunnen verwachten. Het doel is om tot een oplossing of een acceptabele situatie te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

In sommige gevallen biedt een enkel driegesprek mogelijk niet voldoende draagkracht om de dialoog tussen werkgever en werknemer te herstellen. In deze gevallen kan een vervolgsessie of zelfs mediation worden overwogen.

Mediation

Bij mediation komt een onafhankelijke mediator tussenbeide om partijen te begeleiden bij het oplossen van een conflict. De mediator zorgt ervoor dat de belangen en standpunten van beide partijen helder worden belicht.

Rol van de Mediator

De mediator neemt een neutrale positie in en fungeert als gespreksleider. Hij faciliteert een open en veilige omgeving waarin elke partij zijn standpunten en argumenten vrijelijk kan uiten. Gedurende het mediationtraject stelt de mediator vragen om het geschil en de belangen van beide partijen beter te begrijpen.

Tijdens de mediation wordt verwacht dat beide partijen actief meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun geschil. De mediator kan ook suggesties doen voor mogelijke oplossingen. Als overeenstemming wordt bereikt tussen de partijen, wordt dit vaak vastgelegd in een formele overeenkomst, zoals een vaststellingsovereenkomst.

Vrijwilligheid in Mediation

Een fundamenteel principe van mediation is vrijwilligheid. Niemand kan worden gedwongen om aan mediation deel te nemen. Deze vrijwilligheid waarborgt dat beide partijen voldoende gemotiveerd zijn om het conflict op te lossen. De keuze voor mediation is een bewuste stap van beide partijen om het geschil te proberen op te lossen.

Geheimhouding in Mediation

Een essentieel aspect van mediation is geheimhouding en vertrouwelijkheid. De betrokken partijen ondertekenen een overeenkomst waarin staat dat alles wat tijdens de mediationgesprekken wordt besproken, vertrouwelijk blijft en niet met anderen wordt gedeeld. Deze vertrouwelijkheid draagt bij aan een open communicatie en het creëren van een veilige omgeving waarin effectief aan een oplossing kan worden gewerkt.

Wanneer Driegesprek en Wanneer Mediation?

Een driegesprek is geschikt als:

  • De communicatie tussen partijen ernstig verstoord is.
  • Geen van de partijen zijn wens kan realiseren zonder de andere partij.
  • Er sprake is van een geschil dat partijen niet zelf kunnen oplossen.
  • Partijen bereid zijn compromissen te sluiten.
  • Openbaarheid in een rechtszaak vermeden moet worden.

Kan niet aan deze voorwaarden worden voldaan, dan kan mediation een oplossing bieden, hoewel dit een formeler (juridisch) karakter heeft en hogere kosten met zich meebrengt. In de meeste gevallen biedt een driegesprek voldoende draagkracht om de dagelijkse gang van zaken voort te zetten.

Direct ARBO staat niet alleen direct voor u klaar, maar ook om samen met u op te lossen.