Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Waar staat ‘PMO’ voor?

PMO is de afkorting van Preventief Medisch Onderzoek. Het is een medisch onderzoek naar de algehele gezondheid van de werknemers dat de werkgever op vrijwillige basis kan aanbieden aan haar werknemers.

Op deze manier kunnen beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen zoveel mogelijk worden voorkomen. In feite hebben we het over chronische aandoeningen, bijvoorbeeld het achteruitgaan van het gehoor van een productiemedewerk(st)er of ontwikkelen van een pols- en nekaandoening bij een kantoormedewerk(st)er. Maar ook andere zaken zoals leefstijl en privéproblemen, komen aan bod bij een PMO.

PMO - Preventief medisch onderzoek

Doelstellingen PMO

  • Preventie van beroepsziekten en arbeid gebonden aandoeningen bij individuele en groepen medewerkers
  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen medewerkers in relatie tot het werk
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers
 

Het onderzoek kan bestaan uit een of meerdere vragenlijsten en/of gekoppeld worden aan medisch onderzoek door een bedrijfsarts. Het is geen algemeen gezondheidsonderzoek, maar een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de werknemer, rekening houdend met de taken van de medewerker. De bedrijfsarts adviseert op basis van de RI&E de werkgever over dit gezondheidskundig onderzoek.

Het resultaat is dat u gezondere werknemers heeft die minder snel uitvallen en beter inzetbaar zijn. Het PMO krijgt u volledig op maat en wij kunnen vrijwel alle medische onderzoeken voor u laten uitvoeren.

Door het aanbieden van een PMO krijgt uw medewerker een duwtje in de rug, bovendien creëert u bewustzijn over een gezonde leefstijl. Een goed uitgevoerde RI&E in combinatie met een PMO brengen de arbeidsrisico’s binnen uw organisatie in kaart.

Voor elk gewenst Preventief Medisch Onderzoek of Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) kunt u bij Direct ARBO terecht.