Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Het betreft een vrijwillig medisch onderzoek naar de algehele gezondheid van werknemers, aangeboden door de werkgever. Dit onderzoek heeft tot doel beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen te voorkomen. Hierbij richten we ons niet alleen op chronische aandoeningen, zoals gehoorverlies bij productiemedewerkers of pols- en nekaandoeningen bij kantoormedewerkers, maar ook op leefstijl en privéproblemen die van invloed kunnen zijn. Het PMO is een belangrijk instrument om de gezondheid en het welzijn van werknemers te waarborgen.

Doelstellingen PMO

Onze Preventief Medisch Onderzoek (PMO) diensten zijn ontworpen met specifieke doelen om de gezondheid van individuele werknemers en groepen te waarborgen:

 1. Preventie van Beroepsziekten en Arbeidsgebonden Aandoeningen:

  • Identificeren en voorkomen van beroepsziekten en werkgerelateerde aandoeningen bij zowel individuele medewerkers als groepen.
 2. Bewaken en Bevorderen van Gezondheid:

  • Actief bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele medewerkers en groepen in relatie tot hun werk.
 3. Functioneren en Inzetbaarheid:

  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers, wat bijdraagt aan een veerkrachtige werkomgeving.

Uitvoering van het Onderzoek

Het PMO omvat verschillende benaderingen, waaronder vragenlijsten en/of medisch onderzoek door onze bedrijfsartsen. In tegenstelling tot algemene gezondheidsonderzoeken, richt ons onderzoek zich specifiek op de gezondheidsrisico’s die samenhangen met de taken van de medewerker. Onze bedrijfsartsen adviseren op basis van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) de werkgever over dit gezondheidskundig onderzoek.

Resultaten en Voordelen

De resultaten van ons op maat gemaakte PMO zijn tastbaar:

 • Gezondere werknemers met verminderd ziekteverzuim en verhoogde inzetbaarheid.
 • Volledig afgestemd op uw behoeften, waarbij vrijwel alle medische onderzoeken mogelijk zijn.

Bewustwording en Arbeidsrisico’s

Door het aanbieden van een PMO stimuleert u niet alleen de gezondheid van uw medewerkers, maar creëert u ook bewustzijn over een gezonde levensstijl. Een grondige RI&E in combinatie met ons PMO brengt de arbeidsrisico’s binnen uw organisatie nauwkeurig in kaart.

Voor op maat gemaakte Preventief Medisch Onderzoek en Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) kunt u altijd vertrouwen op Direct ARBO.

PMO - Preventief medisch onderzoek

Verschil tussen PMO en PAGO

PMO en PAGO zijn beide afkortingen die te maken hebben met medische onderzoeken op de werkvloer, maar ze verschillen qua focus en doel. Hier is een uitleg van beide:

 1. PMO (Preventief Medisch Onderzoek):

  • Doel: Het hoofddoel van PMO is het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van de algehele gezondheid van werknemers.
  • Aanpak: PMO is breder en richt zich niet alleen op de directe werkgerelateerde gezondheidsrisico’s, maar ook op de algemene gezondheid, leefstijl en privéomstandigheden van werknemers.
  • Vrijwilligheid: PMO wordt meestal op vrijwillige basis aangeboden door werkgevers, en werknemers beslissen zelf of ze hieraan willen deelnemen.
 2. PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek):

  • Doel: Het belangrijkste doel van PAGO is het monitoren en beoordelen van de gezondheid van werknemers in relatie tot hun werkzaamheden.
  • Aanpak: PAGO is meer gericht op de specifieke risico’s die verbonden zijn aan het werk dat werknemers uitvoeren. Het onderzoek concentreert zich vaak op de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s en de eventuele gevolgen daarvan.
  • Verplichting: In sommige gevallen kan PAGO verplicht zijn, met name voor werknemers die blootstaan aan bepaalde risico’s op de werkplek.

In het kort: PMO is breder en meer gericht op de totale gezondheid van werknemers, terwijl PAGO specifieker is en zich richt op gezondheidsaspecten in relatie tot de arbeidsomstandigheden.