Verzuimconsulent als vliegende keep voor uw verzuim

Verzuimconsulent

Bij Direct ARBO heeft u toegang tot kundige en enthousiaste medewerkers die u begeleiden in het volledige re-integratietraject. Deze teams bestaan onder andere uit gekwalificeerde verzuimconsulenten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiecoaches spoor 2 en diversen andere coaches.

Eerste hulp bij re-integratie

Bij Direct ARBO krijgt u altijd een vaste verzuimconsulent aangewezen, waarbij u direct met vragen terecht kan. Zij/hij heeft een regiefunctie en heeft dan ook direct contact met alle andere deskundigen die ingezet worden in het re-integratie traject. De verzuimconsulent houdt voor u ook alle wettelijke termijnen en richtlijnen in de gaten houden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Korte lijnen en persoonlijke contact zorgt voor een optimale samenwerking en dus ook direct resultaat.

Plan van aanpak

Nadat de probleemanalyse door de bedrijfsarts in (uiterlijk) week 6 is opgesteld, dient u als werkgever samen met uw werknemer (uiterlijk) in week 8 het plan van aanpak op te stellen. De probleemanalyse fungeert als leidraad voor dit document. Vindt u het fijner als onze verzuimconsulent dit voor u opstelt, dan is dit uiteraard geen probleem. Deze zal voor u concept plan van aanpak opstellen, waarna u en uw werknemer deze alleen nog dienen te ondertekenen. Niet alleen het plan van aanpak, maar ook de eerste jaarsevaluatie en eindevaluatie zijn voor onze verzuimconsulent geen probleem om voor u voor te bereiden.

Gezondheid belangrijk

Medisch verzuimconsulent

Hulp bij re-integratie
Daarnaast kent Direct ARBO ook de functie van ‘medisch verzuimconsulent’. Zij/hij werkt in de zogenaamde ‘verlengde arm’ samen met de bedrijfsarts*. De medisch verzuimconsulent onderhoudt zelf contacten met de verzuimende medewerker. Het is mogelijk dat hij/zij zelf de situatie beoordeelt en de verzuimende werknemer en zijn werkgever adviezen geeft inzake werkhervatting, aangepaste werkhervatting, het voortduren van ziekteverzuim of over een bezoek aan de bedrijfsarts. De medisch verzuimconsulent treedt op als ziekteverzuimbegeleider, werkend onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.

Het is een efficiënte en voor u als opdrachtgever ook goedkopere werkwijze. Immers, consulten of evaluaties hoeven niet altijd door de bedrijfsarts uitgevoerd te worden. Als u gebruik wilt maken van deze dienst kunnen wij u een aantrekkelijk prijsvoorstel doen.

*De door Direct ARBO ingezette medische verzuimconsulenten werken expliciet in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts in het kader van ziekteverzuimbegeleiding bij individuele werknemers