Verzuimconsulent als vliegende keep voor uw verzuim

Bij Direct ARBO bieden wij toegang tot competente en enthousiaste medewerkers die u begeleiden gedurende het volledige re-integratietraject. Onze teams bestaan onder andere uit gekwalificeerde verzuimconsulenten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-integratiecoaches voor spoor 2, en diverse andere coaches.

Gezondheid belangrijk

Eerste Hulp bij Re-integratie

Bij Direct ARBO wordt u toegewezen aan een toegewijde verzuimconsulent, bij wie u direct terecht kunt met uw vragen. Deze professional heeft een regiefunctie en onderhoudt direct contact met alle andere deskundigen die betrokken zijn bij het re-integratietraject. De verzuimconsulent bewaakt ook alle wettelijke termijnen en richtlijnen in overeenstemming met de Wet Verbetering Poortwachter.

Korte lijnen en persoonlijk contact dragen bij aan een optimale samenwerking en dus directe resultaten.

Plan van Aanpak

Na de probleemanalyse die door de bedrijfsarts is opgesteld (uiterlijk in week 6), dient u als werkgever samen met uw werknemer (uiterlijk in week 8) het plan van aanpak op te stellen. De probleemanalyse dient als leidraad voor dit document. Mocht u de voorkeur geven aan het opstellen van dit plan door onze verzuimconsulent, is dat natuurlijk geen probleem. Deze zal een conceptplan van aanpak voor u opstellen, waarna u en uw werknemer het alleen nog hoeven te ondertekenen. Niet alleen het plan van aanpak, maar ook de eerste jaarsevaluatie en de eindevaluatie zijn voor onze verzuimconsulent geen probleem om voor u voor te bereiden.