Het weekendbezoek

Het weekendbezoek dient u voor 10.30 uur aan te vragen om te kunnen garanderen dat uw werknemer dezelfde dag nog door onze controleur (geen bedrijfsarts!) bezocht wordt.

U ontvangt na het bezoek alvast een telefonisch terugkoppeling op het door u opgegeven telefoonnummer. De schriftelijke terugkoppeling ontvangt u de eerstvolgende werkdag van ons Service Team.

De tarieven voor het weekendbezoek kunt u terugvinden op onze tarievenlijst, behorend bij uw basiscontract.

Weekend bezoek
Aanvraagformulier weekend huisbezoek

Aanvraagformulier weekend huisbezoek

Gegevens aanvrager

Gegevens te bezoeken werknemer